Super Liliput 200-as ipari röntgengép boncolása

MEDICOR GYÁRTMÁNY

A beépített röntgencső maximális gyorsító feszültsége 200 kV, 5 mA-es maximális csőáram mellett.

A sugárgenerátor közepén a sugárkilépő ablak látható.
A generátort az üst és annak fedele foglalja magába, mely speciális transzformátor olajjal van feltöltve.

A sugárkilépő ablak, a mélyben a röntgen cső antikatódjának berillium szűrője látszik.

Az olaj leengedése után a fedél eltávolítható, melyen a hűtő csőkígyója, előtte ólom árnyékoló lemez látható.
Tartós üzem esetén a csőkígyón hűtővizet lehet átvezetni.

Az üst fedelének leemelése után feltárul a generátor belső szerkezete.

Fűtőtranszformátor a röntgencső katódjánál.

Az olajkeringető motor, az antikatód hűtőfejét borító haranggal. 

A kiemelt röntgencső mögött a nagyfeszültségű transzformátor található.

Az üstből kiemelt kétoszlopos nagyfeszültségű transzformátor. A primer tekercsek párhuzamos kapcsolásúak, a szekunder tekercsek ellenfázisban dolgoznak.

A vezérlőegységből egy autótranszformátorról kb. 80-250 V közötti feszültséget kap a trafó primerje, így a szekunderén 70-200 kV-ot ad le a röntgencsőre.
Ez váltakozó, 50 Hz-es feszültség, ezért röntgensugárzás csak az egyik félperiódusban keletkezik, a másikban lezár a cső.
A mai váltóáramú röntgenek kHz-es tartományban működnek, ezért nagyságrendekkel erősebb a sugárzásuk azonos gyorsító feszültség és csőáram mellett.  

Kapcsolóasztal

Az olajkeringető.

GE 200/5ö típusú röntgencső. Jobb oldalon az antikatód, rajta a hőelvezetést biztosító alumínium tömbbel, melyet az olajkeringető harangja vesz körbe.
Maximális teljesítményen a betáplált energia kb. 1,8% alakul át röntgensugárzássá, a többi hővé. Kisebb teljesítményen a hatásfok romlik.