DURVASZERKEZETI RADIOLÓGIAI VIZSGÁLAT

 

Roncsolásmentes

   szemrevételezés
   penetrációs
   mágneses
   ▼radiográfiai
     fizikai alapok
      ►►atom
      ►►atommag
      ►►rtg. sugárzás
      ►►radióaktivitás
      ►►kölcsönhatás
      ►►sug. mérése
     Rtg.felfedezése
     felvételtechnika
     képalkotás
     sötétkamra tech.
     röntgen típusok
     gamma sugárf.
     ►röntgen boncolás1
     röntgen boncolás2
     röntgen felvételek
   ►ultrahangos
   
 

Roncsolásos

   keménység
   hajlító
   nyíró
   szakító
   fárasztó
   ütő