FELTALÁLÓK  

Asbóth Oszkár
Bay Zoltán
Bánki Donát
Bláthy Ottó Titusz
Bródy Imre
Csonka János
Déri Miksa
Eötvös Loránd
Fonó Albert
Gábor Dénes
Galamb József
Ganz Ábrahám
Heller László
I
rinyi János
Jedlik Ányos
Jendrassik György
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Kruspér István
Kühne Ede
Mechwart András
Mihály Dénes
Neumann János
Pattantyús Ábrahám G.
Puskás Tivadar
Richter Gedeon
Rybár István
Szent-Györgyi Albert
Szilárd Leó
Tihanyi Kálmán
Winkler Lajos
Zemplén Géza
Zipernowsky Károly


Sir Isaac Newton
Nikola Tesla

 


PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA
(1885 - 1956)

Budapesten érettségizett a katolikus fõgimnáziumban, majd 1907-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett a József Mûegyetemen. Ezután Zipernowsky professzor mellé került tanársegédnek az elektrotechnikai tanszékre. 1910-ben tanulmányutat tett Európában és az Egyesült Államokban, hazatérte után folyamatosan oktatott a József Mûegyetemen. 1912-tõl a II. Gépszerkezettani Tanszék adjunktusaként tevékenykedett, majd 1930-ban kinevezték mûegyetemi nyilvános rendes tanárnak a III. Gépszerkezettani Tanszékre. A tanszéket késõbb Vízgépek Tanszékének nevezték el.

Pattantyús Ábrahám Géza mérnökgenerációk nevelõje, a "Pattantyús-iskola" megteremtõje volt. Számos tankönyvet írt, legjelentõsebb a Gépek üzemtana, amely tizennégy kiadást ért meg.

Tudományos munkáját a gyakorlattal való szoros kapcsolat jellemezte. A dugattyús szivattyúk légüstjének méretezésére kidolgozott eljárását az egész világon Pattantyús-módszerként ismerik.